شامپو

پروتز بلیچ شده چیست؟

پروتز بلیچ شده چیست؟ 2048 2048 موبا

پروتز بلیچ شده چیست؟ پروتزهای مو موبا بلیچ شده هستند. بلیچ کردن پروتز روشی است که با استفاده از آن خط رویش پروتزها را به کمک مواد مخصوص به رنگ…

ادامه مطلب

گزینه‌ای مناسب برای همگان

گزینه‌ای مناسب برای همگان 2048 2048 موبا

پروتز مو ، گزینه‌ای مناسب برای همگان استفاده از پروتز مو موبا محدود به جنسیت یا گروه سنی خاصی نیست، لذا چه خانم‌ها و چه آقایان در هر گروه سنی…

ادامه مطلب