ریزش مو و راهکار رهایی از آن

با وجود اینکه استفاده از پروتز مو از دهه 50 از آمریکا شروع شد، ظاهر بسیار طبیعی و مزایای بی شمار آن باعث رواج چشمگیر آن در سراسر اروپا و خاورمیانه شده است. اگر شما هم هر روشی برای رهایی از ریزش مو رو انجام دادید ونتیجه نگرفتید؟ پروتزمو رو امتحان کن!