• تلفن تماس : 33123-031

شست و شوی پروتز مو

پروتز مو

چگونه پروتز طبیعی مو را بشویم؟!

چگونه پروتز طبیعی مو را بشویم؟! 3543 3543 ترمیم مو موبا

شست و شوی پروتز مو کار چندان سختی نیست. موهای پروتز بسیار مشابه موهای طبیعی…

ادامه مطلببرای کسـب اطـلاعات بیشـتر
شماره تماس خود را ثبت کنید