• تلفن تماس : 33123-031

نصب پروتز مو | سایزگیری سر برای پروتز مو

نصب پروتز مو | سایزگیری سر برای پروتز مو 2016 1344

روش سایزگیری سر برای نصب پروتز مو

روش نصب پروتز مو و سایزگیری سر برای سفارش پروتز اختصاصی خودتان که متناسب با سایز سر شما ساخته می‌شود در آقایان و خانم‌ها کاملا مشابه است. اما سایزگیری در افرادی که کل سر آن‌ها فاقد مو است با افرادی که بخشی از موهای سرشان ریخته تفاوت دارد. در ادامه روش سایزگیری سر را در هر یک از این شرایط مشاهده می‌کنید.

سایز گیری و نصب پروتز مو برای افراد کاملا بدون مو

سایز گیری و نصب پروتز مو برای افراد کاملا بدون مو

۱. دور کاسه سر: ابتدا متر را در قسمت جلوی پیشانی، سه الی چهار انگشت بالای ابروان (حدود 5 سانتی‌متر) یعنی در نقطه رستنگاه مو قرار دهید. انتخاب فاصله نقطه رویش مو از ابروان بستگی به آن دارد که شما تمایل دارید پیشانی کوتاه‌تر یا بلندتری داشته باشید. برای پیشانی کوتاه سه انگشت و برای پیشانی بلند چهار انگشت گزینه مناسبی است. پس از قرار دادن متر در نقطه مشخص شده برای رستنگاه مو آن را دور کاسه سر بچرخانید به طوری‌که متر در ناحیه پشت سر زیر برآمدگی کاسه سر (در انتهای گردن بین تقاطع گردن و سر) قرار بگیرد و این فاصله را اندازه‌گیری کنید.

سایزگیری سر و نصب پروتز مو برای افراد با ناحیه بدون مو

عرض سر: از سمت راست بالای گوش و به موازات گوش از نقطه‌ای که موها ریزش کرده و حالت کرکی دارد تا سمت چپ همان ناحیه (بالای گوش سمت چپ و به موازات آن) را به صورت قرینه اندازه‌گیری کنید.
طول سر: از قسمت جلوی پیشانی، سه الی چهار انگشت بالای ابروان (حدود 5 سانتی‌متر) یعنی نقطه رستنگاه مو را مشخص کنید. انتخاب فاصله نقطه رویش مو از ابروان بستگی به آن دارد که کاربر تمایل دارد پیشانی کوتاه‌تر یا بلندتری داشته باشد. برای پیشانی کوتاه سه انگشت و برای پیشانی بلند چهار انگشت گزینه مناسبی است. متر را در نقطه مشخص شده برای رستنگاه مو قرار داده و تا نقطه‌ای که موها دچار ریزش شده و به صورت کرکی هستند ادامه دهید و این فاصله را با متر اندازه‌گیری کنید.

سایزگیری سر و نصب پروتز مو برای افراد با ناحیه بدون مو
2 دیدگاهبرای کسـب اطـلاعات بیشـتر
شماره تماس خود را ثبت کنید